สุขภาพดีง่ายๆเริ่มต้นจากตัวเรา

สุขภาพง่ายๆเริ่มต้นจากตัวเรา

เรื่องอาหารถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกๆ โดยมีเคล็ดลับในการจัดจานอย่างไรถึงจะมีสุขภาพที่ดี สูตร 2:1:1 โดยประกอบไปด้วย ผัก 2 ส่วน เนื้อสัตว์ 1 ส่วน และข้าว 1 ส่วน เพียง 1 จานนี้ก็ได้สารอาหารครบถ้วน โดยเพิ่มผักหลากสี ผลไม้สดไม่หวานวันละ 2 ผล เพื่อสุขภาพที่ดีนั้น ควรที่จะลดอาหารหวาน เช่นน้ำตาล ลดมัน เช่นของทอด แกงกะทิ เนื้อติดมัน และลดเค็ม เช่น ไม่เติมเครื่องปรุงเพิ่ม

การปรุงอย่างไรปลอดภัยกับตัวเรา เช่น สูตร 6:1:1 ประกอบไปด้วยน้ำตาล 6 ช้อนชา/วัน น้ำมัน 6 ช้อนชา/วัน และเกลือ 1 ช้อนชา/วัน สุขภาพที่ดีขึ้นควรอ่านฉลากทุกครั้งเมื่อต้องใช้อาหารสำเร็จรูป เช็ดปริมาณไขมันและไขมันอิ่มตัว เช็คปริมาณพลังงานต่อหน่วยบริโภค เช็ดปริมาณน้ำตาล และเช็คปริมาณโซเดียม เพื่อนำไปคำนวณดูว่าปริมาณอาหารทั้งหมดที่เรารับประทานเข้าไปว่ามีชนิดใดที่เกินปริมาณที่ควร เมื่อทราบว่าเราควรรับประทานอาหารปริมาณเท่าใดในแต่ละวันแล้ว เราควรที่จะทราบว่าน้ำหนักตัวที่เหมาะสมควรเป็นเช่นไร จากการหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ค่าที่เหมาะสม 18.5-24.9 โดยในแต่ละวันเราควรให้เวลาตัวเองด้วยการออกกำลังกาย เพื่อคงความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ถ้าอยากสุขภาพดีควรออกกำลังทุกวันอย่างน้อย 30 นาที หากยังไม่ได้เริ่มหรือกำลังเริ่มต้นควรกำลังออกกำลัง อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ และไม่ควรหยุดออกกำลังกาย นานเกิน 2 วัน แต่ทั้งนี้ควรมีกิจกรรมทางกาย เช่นทำงานบ้านอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและสะดวกที่สุดสามารถปฏิบัติได้บ่อยครั้งในแต่ละวันควรเดินให้ได้อย่างน้อย 10,000 ก้าว เพื่อสะสมให้ได้อย่างน้อย 30 นาที/วัน และการแกว่งแขนเป็นการออกกำลังกายที่เราสามารถทำได้ทุกที่และทุกวัน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที การแกว่งแขนที่ถูกวิธีจะต้องยืนตรงโดยแกว่งแขนไปด้านหน้า 30 องศา และแกว่งแขนไปด้านหลัง 60 องศา

แนะนำให้ออกกำลังกายตามชนิดกีฬาที่ชื่นชอบ  และเหมาะสมกับเวลาสถานที่หรือสมรรถนะของกำลังกล้ามเนื้อของบุคคล โดยอายุ 5-17 ปี แนะนำการออกกำลังกายขนาดปานกลาง-หนักทุกวันอย่างน้อย 60 นาที/วัน โดยเป็นการออกำลังกายที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานเต็มที่และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกระดูก อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ อายุ 18-64 ปี แนะนำการออกกำลังกายขนาดปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ หรืออกกำลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ โดยเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานเต็มที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 10 นาที และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ อายุ 65 ปีขึ้นไปแนะนำให้ส่งเสริมความแข็งแรงด้วยการทรงตัว ป้องกันการลื่นหกล้มอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ เพียงแค่การดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ใส่ใจดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ รวมถึงการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพประจำปี เพียงเท่านี้ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *