สุขภาพจิตดีสำคัญไฉน!!!

สุขภาพจิตดีสำคัญไฉน

เมื่อเราดูแลสุขภาพกายดีแล้ว อย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพจิตให้ดีตามไปด้วย เคล็ดลับการดูแลสุขภาพจิตที่ดี ถือเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อน จับต้องยาก คนเราทางสุขภาพกายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องที่ยากที่คนเรามักมองข้ามคือ สุขภาพใจ  ผู้ที่มีสุขภาพจิตดะจสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างดีทั้งในสถานการณ์ปกติและไม่ปกติ และยังสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ปัญหาคนส่วนใหญ่มักจะเครียด ทำงานหนัก กินเยอะ ไม่ปล่อยวาง ซึมเศร้า ไม่ออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มียารักษา ไม่มียาในโลกใบนี้ที่ทำให้เรานอนหลับ บางคนมักกินยานอนหลับที่ทำให้เราได้หลับเพื่อทำให้ลืมปัญหาและเรื่องเครียดๆไปได้ชั่วครั้งชั้วคราว เช่น ยาแก้เครียด ยาแก้ซึมเศร้า โดยคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชจริงๆจะต้องกินยาพวกนี้เพราะเป็นการผิดปกติของการสั่งการของสารสื่อประสาทในสมอง เพราะหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นคนจ่ายให้เรารับประทานว่าเราจำเป็นต้องทาน เพราะการใช้ยานอนหลับมีผลเสียตามมา เพราะยานอนหลับไม่ได้รักษาอาการนอนไม่หลับ เพียงแค่ทำให้อาการนอนไม่หลับทุเลาลงเท่านั้น

แต่ในกรณีนี้มีคนหลายคนที่รับประทานยานอนหลับ คือไม่ได้เป็น ไม่ได้ซึมเศร้า แต่ขอเป็นหน่อย ขอกินหย่อน กินยานอนหลับ หินยาแก้เครียด ถามหมอส่วนใหญ่ก็บอกว่าคงกินได้ แต่ตามหลักความจริงแล้ว สุขภาพจิตต้องแก้ด้วยตัวเรา อะไรเกิดขึ้นที่จิต เรื่องจิตมีอะไรบ้างที่เป็นศัตรู แก้ปัญหาจากเบื้องต้นจะได้ผลดีกว่า เพราะหลายสิ่งหลายอย่างเกิดจากความโลภ ความอยากได้ อยากได้ทุกๆอย่าง ขี้โมโหชอบด่าชอบว่าไม่ยอมให้อภัยใครทุกคนผิดหมดยกเว้นตัวเราเอง เป็นบ่อเกิดของกิเลสทั้งนั้นเลย ต้องฝึกจิตให้นิ่งสะอาด ไม่อยากได้ของใคร ไม่อยากมีเหมือนใคร และสภาพจิตใจก็จะเป็นสุขสามารถมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ได้อย่างราบรื่นสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ โดยเราจะต้องปล่อยวางให้ได่ เราเห็นเราไม่จับ เราเดินผ่านไป อย่าไปคาดหวังและทำให้คนอื่นเดือดร้อน สุขภาพจิตจะต้องไม่เครียด และออกกำลังกายสม่ำเสมอ อากาศต้องถ่ายเท พักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเราจะมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการใช้ชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *