สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการทำสมาธิ

การทำสมาธินั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยฝึกจิตให้ผ่อนคลาย เพราะการฝึกสมาธิทำให้จิตแก่กล้ามันทำให้ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพดีได้เหมือนกัน เพราะกายเป็นของรองรับซึ่งทุกข์ทั้งหลาย อยากอยู่นานๆ มีอายุยืนนาน เกือบ 100 ปี ยิ่งอายุนานเท่าใดมันก็ทุกข์นานเท่านั้น คนเราปรารถนาสิ่งต่างๆจนทำให้เกิดความทุกข์ เพราะฉะนั้นเรามาทำจิตให้สบายด้วยการภาวนาสมาธิกันดีกว่า การฝึกสมาธิช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ส่วนร่างกายและจิตแยกออกเป็นคนละส่วนกัน การนั่งสมาธิถึงจะเจ็บปวดด้วยอาการต่างๆไม่ต้องกังวลเกี่ยวข้องกับมัน ขอให้จิตอยู่นิ่งก็พอ เมื่อจิตสงบแล้วกายก็อยู่นิ่งของมันเองจะค่อยๆรู้สึกสบายเป็นสุข

การทำสมาธิฝึกอานิสงค์มากมาย ทำสมาธิให้เป็นเสียก่อนแล้วจึงจะค่อยรู้เรื่อง หากไม่ทำเองใครจะพูดอย่างไร เท่าใดมันก็ไม่รู้เรื่องหรอก ต้องเห็นประจักษ์ด้วยตนเองเสียก่อนจึงจะรู้จะเข้าใจ เช่น เราไม่เคยนั่งสมาธิเลย นั่งครั้งแรกมันก็ต้องเจ็บต้องปวด แต่ถ้าฝึกนั่งสมาธิจนเห็นความสุขสงบหรือจากการยืนหรือเดินก็ตาม เมื่อจิตปล่อยวางกายหมดทุกๆอย่าง เพราะการนั่งครั้งแรกมันจะต้องฝืนใจ แต่ถ้าภาวนาเป็นสมาธิแล้วมันจะไม่ต้องบังคับหรอก มันจะรู้สึกอยากทำเอง การทำสมาธิจึงต้องฝึกหัดจิตให้ได้ หากเราไม่ฝึกฝนอบรมก็ไม่มีวันเป็นสมาธิได้สักที แล้วไม่มีใครทำให้ได้ด้วยตนเองเท่านั้นที่จะทำและเห็นด้วยตนเอง เพราะเหตุนี้ การทำสมาธิจึงว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ที่ว่ายากคือจิตใจของเรานั้นอยากให้เป็นสมาธิ ทำอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิได้ ที่ว่าง่ายก็คือ จิตมันไม่ต้องการอะไร ไม่อยากอะไร ปล่อยวางเฉยๆ เมื่อจิตมันว่างอารมณ์ต่างๆก็สงบนิ่งเกิดสมาธิได้ง่ายๆ

การฝึกจิต คือ การหาอุบายที่จะจับจิตให้ได้ จิตคือผู้คิด ผูนึก ผู้ปรุงแต่ง สารพัดทุกอย่าง เมื่อจิตมันไม่อยู่นิ่งก็เดือดร้อน ดิ้นรนกระสับกระส่าย ถ้าเราเห็นโทษแล้วก็ควรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาแล้ว ปล่อยไปตามเรื่องของมัน เมื่อจิตนิ่งแล้วใครจะทำอะไร ใครจะคิดอะไร ใครจะพูดอะไร ก็ไม่กระทบกระเทือน คือการเข้าถึงสมาธิ จึงได้ชื่อว่าการทำจิตใจให้แก่กล้า นั่นเอง นับได้ว่าคือที่สุดของพระพุทธศาสนา ถ้าเรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจะไม่เกิดทุกข์ นั่นแหละ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *